کارشناس امور دارویی


دکتر امیر حسین بلندی

کارشناس امور دارویی

آدرس پست الکترونیک: bolandi_amir@yahoo.com 

 شماره تماس:43239761-041

 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1 دکتر امیرحسین بلندی کارشناس امور دارویی دکترای عمومی داروسازی