فرم های واحد نظارت بر امور دارویی

تعهدنامه محضري موسس متقاضي فروش اينترنتي فرآورده هاي سلامت غیر دارویی در داروخانه
تعهدنامه-جانشين-مسئول-فني
تعهدنامه-مسئول-فنی-شرکت
تعهد-نامه-عدم-اشتغال-به-تحصیل
فرم-تعهد-مجوز-فعالیت-شرکت-دارویی
تعهدنامه همراه گواهی امضا موسس و مسئولین فنی متقاضی فروش اینترنتی فراورده های سلامت محور غیردارویی در داروخانه
فرم بازرسی از داروخانه ها
فرم گزارش بازدید از حضور مسئول فنی داروخانه
فرم چک لیست ارزشیابی داروخانه ها
فرم چک لیست ارزیابی فنی بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان ها
فرم چک لیست بازدید ادواری از شرکت های پخش فراورده های سلامت
فرم اعلام شکایت در خصوص رای کمیسیون قانونی ماده ۲۰ به معاونت غذا و دارو
فرم درخواست ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در همان محل
تعهد نامه ملک داروخانه
فرم استعلام نام داروخانه
فرم گزارش شکایت از فرآورده های دارویی​​​​​​​
فرم-درخواست-ارسال-نمونه​​​​​​​
تعهدنامه-رعایت-قوانین-و-مقررات-جهت-دریافت-موافقت-اصولی-تاسیس-داروخانه​​​​​​​
تعهد-6ماهه-جهت-گذراندن-دوره-قانون-و-مقررات-جهت-دریافت-موافقت-اصولی-تاسیس-داروخانه​​​​​​​
فرم معرفی نامه مسئول فنی داروخانه​​​​​​​
فرم اعتراض-به-رای-کمیسیون​​​​​​​
تعهدنامه-ویژه-اعضای-هیات-علمی-جهت-دریافت-موافقت-اصولی-تاسیس-داروخانه​​​​​​​
تعهدنامه-اقامت-جغرافیایی-در-محل-تاسیس-داروخانه-جهت-دریافت-موافقت-اصولی​​​​​​​